شرکت تجارت الکترونیک ره آورد پارسیان ( تارپکو )
شماره تماس 021-88521629-30

جزییات طرح بیمه تکمیلی پذیرندگان

شرکت تجارت الکترونیک ره آورد پارسیان در راستای تکریم پذیرندگان و مشتریان VIP خود اقدام به صدور بیمه نامه های تکمیلی درمان و آتش سوزی در 5 سطح مختلف جهت مشمولیت تمامی پذیرندگان نموده است