شرکت تجارت الکترونیک ره آورد پارسیان ( تارپکو )
شماره تماس 021-88521629-30

درخواست کارت هدیه پارسیان


  • {{value}}
نام / نام سازمان را بنویسید. نام / نام سازمان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تماس را بنویسید. شماره تماس را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مبلغ کارت هدیه درخواستی را بنویسید. مبلغ کارت هدیه درخواستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. مبلغ کارت هدیه درخواستی را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
تعداد کارت درخواست را بنویسید. تعداد کارت درخواست را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تحویل را بنویسید. تاریخ تحویل را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تحویل معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1400/09/16
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...