شرکت تجارت الکترونیک ره آورد پارسیان ( تارپکو )
شماره تماس 021-88521629-30

حقوق

منتظر اعلام عمومی حقوق ها باشید

/post-16

گر چه طی سال‌های گذشته الزام قانون برای دسترسی عمومی به اطلاعات حقوق کارکنان اجرایی نشده است ولی به استناد وعده اخیر ...